Foto: Per Alnerud

Gravvård i våra församlingar

En gravvård är ett minnesmärke och kan vara av flera olika material som sten, trä, glas eller gjutjärn som placeras vid en grav.

Olika Gravsätt

Med gravrätt:

Gravrätt ska ha en levande gravrättsinnehavare, det vill säga någon som ansvarar för gravplatsen. När/om innehavaren avlider kan gravrätten överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavaren eller nära släkt med den som är gravsatt i graven.

Kistgrav - sker i direkt anslutning till begravningen, då kistan sänks ner i graven.

Urngrav - sker oftast efter begravning och kremation. Ibland vill de anhöriga vara med vid gravsättningen och det händer även att en präst är med.

Askgravplats - urnsättning sker efter begravning och kremation med anhöriga och eventuellt präst närvarande.

(Skillnaden mellan urngrav och askgrav är att gravplatsen i det senare fallet markeras med en mindre sten eller platta och huvudsakligen sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Urngrav är den mer traditionella typen av grav, som i likhet med kistgrav innefattar en yta som kan användas för plantering)

Utan gravrätt:

Minneslund - vaktmästare gräver ner askan, utan att någon är närvarande och anhörig får brev om att gravsättningen är gjord. 

GRAVSKÖTSEL & GRAVRÄTTSAVGIFT 2023

Fastställd av kyrkofullmäktige 2022-11-07 

 Avräkningsavtal:

Samtliga avtal är avräkningsavtal vilket innebär att vi garanterar skötsel det antal år man väljer men den faktiska årskostnaden debiteras gravplatsen och den kommer att skötas så länge det finns pengar kvar på skötselavtalet.

Som alternativ kan man själv bestämma en summa som man önskar betala in, dock högst 40 000 kronor och där garanterade skötselår räknas ut genom ett nyckeltal.

Gravskötsel:

Planteringsyta upp till 0,5-1kvm.       

Sju stycken vår- och sommarblommor: 

 • 1 år - 925 kronor
 • minst 5 år -  5500 kronor
 • minst 10 år - 12500 kronor                                                        

Krans:

 • 1 år - 250 kronor
 • minst 5 år - 1500 kronor
 • minst 10 år 3500 kronor                                            

2 st Ljung

 • 1 år - 140 kronor
 • minst 5 år - 1200 kronor
 • minst 10 år - 2500 kronor                                    

Ljuständning vid Alla helgon och jul       

 • 1 år - 70 kronor               
 • minst 5 år - 400 kronor           
 • minst 10 år - 800 kronor     

Vid större gravplatser än ovan angivet görs separata kostnadsberäkningar.

Tvättning av sten

 • Tvättning av sten liten (mindre ärn 50x70 cm) -400 kronor
 • Tvättning av sten mellan (50x70-70x90 cm) - 450 kronor

Vid tvättning av större gravstenar än ovan angivet görs separata kostnadsberäkningar.

 Askgravplats

 • Del av gravsten och skötsel i 25 år -12 500 kronor
 • Namnskylt, Dörby -1300 kronor
 • Namnskylt, Hossmo - 1700 kronor

Förnyelse av gravrätt i 15 år

 • Administrativ avgift - 700 kr