Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi tar hand om Dig när Du går in i tiden, under tiden, och när Du går ur den

Dop

Att döpas är att välkomnas in i den kristna kyrkans gemenskap

Konfirmation

Confirmare = bekräftelse. Det som bekräftas är det dop du en gång varit med om eller är på väg till

Vigsel

"Störst av allt är Kärleken"

Begravning

Att bli lämnad - och få lämna - Ett sista farväl. Begravningen är en hjälp till att börja sörja - en hjälp till att förstå vad som skett, och en hjälp att möta de olika tankar och känslor som ofta bor i sorgen.