Begravning för medlemmar

Här hittar du som är medlem i Svenska kyrkan information om begravning

Lämnandet är inte bara att mista någon - det är också ett överlämnande in i Guds kärlek. Vid begravningsgudstjänsten lämnar vi över den döde till Gud, men behåller våra egna, personliga minnen. I kyrkan delar vi det som är svårt, det som gör ont och det som vi vill slippa undan. Jesus är med oss i sorgen och saknaden och vill samtidigt visa att livet inte slutar med döden utan det finns ett liv som sträcker sig bortom döden - Det eviga livet.

BEGRAVNING - AVSKED FÖR LIVET

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades, och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter denne i Guds gemenskap och evig frid.

SVENSKA KYRKANS TJÄNSTER

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten, gravsättningen och eventuell kremering. Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis, såsom begravningsgudstjänsten.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Vänta gärna lite med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en speciell präst och berättar om dödsfallet. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Vill ni låna något av församlingshemmen så brukar det gå att ordna.

BÅRTÄCKE ISTÄLLET FÖR KISTDEKORATION


Ett bårtäcke är ett tygstycke som används för att täcka kistan under begravningsceremonin istället för en stor blomsterdekoration. Om du väljer att avstå från att köpa en kistdekoration eller vill ha en enklare kista kan ett vackert bårtäcke bli ett väl så bra alternativ och bidra till en finstämd atmosfär under ceremonin.

Vi har ett vackert bårtäcke som kan lånas utan kostnad. För att inte riskera att smutsa ner täcket lägger man inte blommor utan en del väljer att ställa ett fotografi på den avlidne ovanpå bårtäcket, och lägger blommor kring kistan istället.

TACKSÄGELSE I KYRKAN

Tacksägelse sker i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan, söndagen  efter dödsfallet. Då läses den avlidnes namn upp och kyrkans klockor ringer.

Tankar om meningen med livet och om det finns en fortsättning efter döden uppfyller oss i samband med ett dödsfall. Kyrkans präster eller andra anställda finns tillgängliga som ett stöd i denna process. Kontakta din församling om du vill nå en präst i ditt sorgearbete.