Begravning

Att bli lämnad - och få lämna - Ett sista farväl. Begravningen är en hjälp till att börja sörja - en hjälp till att förstå vad som skett, och en hjälp att möta de olika tankar och känslor som ofta bor i sorgen.

Begravning för medlemmar

Här hittar du som är medlem i Svenska kyrkan information om begravning

Begravning för icke medlemmar

Är du inte medlem i Svenska kyrkan och undrar hur en begravning går till då?

Gravvård i våra församlingar

En gravvård är ett minnesmärke och kan vara av flera olika material som sten, trä, glas eller gjutjärn som placeras vid en grav.