Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhet

Inom området verksamhet ryms allt som händer i församlingen; grupper för barn & ungdom, körer för små och stora, soppluncher för daglediga, hembesök, födelsedagsuppvaktningar, syföreningar, musikcafé etc...