Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamhet

Inom området verksamhet ryms allt som händer i församlingen; grupper för barn & ungdom, körer för små och stora, soppluncher för daglediga, hembesök, födelsedagsuppvaktningar, syföreningar, musikcafé etc...