PILGRIM med Anders

Om du är intresserad av ett mindre sammanhang är detta en möjlighet för dig. Hur träffarna ser ut planeras tillsammans med prästen.

Information och inskrivning
Söndag 6 september 13.00 
i Döderhults församlingshem

Gruppens storlek
minst 3 - max 5

Gudstjänster
20 under konfirmandtiden

Konfirmation
Lördag 8 maj 2021 
i Döderhults kyrka

Kostnad
Gratis så klart!

 

Kontaktperson pilgrimskonfirmander