Personuppgifter & Dataskyddsombud

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

DATASKYDDSOMBUD

Församlingens dataskyddsombud heter
TOM ANGELING och nås via:

Tfn 0470-773813
Epost tom.angeling@svenskakyrkan.se