Personuppgifter & Dataskyddsombud

DATASKYDDSOMBUD

Församlingens dataskyddsombud heter
TOM ANGELING och nås via:

Tfn 0470-773813
Epost tom.angeling@svenskakyrkan.se