Kristdala kyrka

Kyrkan "mitt i byn"

Kristdala kryka är sedan 2010 en del av Döderhults församling.

Kyrkan uppfördes åren 1789-1792 efter ritningar av Jacob Wulff och är en tidstypisk nyklassisk salskyrka, uppförd i natursten med sidobyggnad för sakristia.

Denna kyrka, och dess medeltida föregångare, var centrum för de medlemmar i släkterna Dureaus och Meurling - de båda familjerna var "ingifta" i varandra - som får 1582 innehade kyrkoherdetjänsten i Kristdala framt ill 1952, då den siste "Meurlingen", prosten Eric Meurling, avgick med pension. I mycket satte "Meurlingarna" sin prägel på hela bygden.

De uppmärksammade glasmålningarna i kyrkans kor är komponerade 1960 av Bo Beskow. Altartavlan från 1856 är målad av Gustaf Lindblom. Dopfunten är medeltida.