Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kristdala kyrka

Kristdala utgjorde fram to.m. 2009 församlingskyrka i Kristdala församling och pastorat, men är numera en del av Döderhults församling.

Kyrkan uppförde åren 1789-1792 efter ritningar av Jacob Wulff och är en tidstypisk nyklassisk salskyrka, uppförd i natursten med sidobyggnad för sakristia.

Denna kyrka, och dess medeltida föregångare, var centrum för de medlemmar i släkterna Dureaus och Meurling - de båda familjerna var "ingifta" i varandra - som får 1582 innehade kyrkoherdetjänsten i Kristdala framt ill 1952, då den siste "Meurlingen", prosten Eric Meurling, avgick med pension. I mycket satte "Meurlingarna" sin prägel på hela bygden. De uppmärksammade glasmålningarna i kyrkans kor är komponerade 1960  av Bo Beskow.

Altartavlan från 1856 är målad av Gustaf Lindblom. Dopfunten är medeltida.