Meny

Kontaktuppgifter

FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Besöks- och telefontid: Måndag till fredag 09.00-12.00

Besöks- och postadress: Kyrkebyvägen 2, 572 50 Oskarshamn

Telefon: 0491-761100

E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

Kyrkoherde

Anders Byström

doderhult

Kyrkoherde, Konfirmander, Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt, Präst

Administration - informatör

Linda Tiri

doderhult

Administration - informatör, Informatör

Administration - Kyrkoskrivare

Yvonne Armdal

doderhult

Administration - Kyrkoskrivare

Barnledare Bockara

Björn Alexandersson

doderhult

Barnledare Bockara, Barnledare Påskallavik, Kyrkomusiker

Barnledare Döderhult

Milda Jonasson

doderhult

Barnledare Döderhult, Kyrkomusiker, Laudate, Örtagården

Kerstin Jutterdal

doderhult

Barnledare Döderhult, Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Barnledare Påskallavik

Björn Alexandersson

doderhult

Barnledare Bockara, Barnledare Påskallavik, Kyrkomusiker

Corona-handling

Kerstin Jutterdal

doderhult

Barnledare Döderhult, Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Helena Karlsson

doderhult

Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Diakon

Monia Ivarsson

doderhult

Diakon, Samtalskontakt, Örtagården

Församlingsassistent

Kerstin Jutterdal

doderhult

Barnledare Döderhult, Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Helena Karlsson

doderhult

Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Ursula "Ulla" Mecke

doderhult

Församlingsassistent

Församlingsvärdinna, Döderhult

Emilia Ivarsson

doderhult

Församlingsvärdinna, Döderhult

Informatör

Linda Tiri

doderhult

Administration - informatör, Informatör

Konfirmander

Anders Byström

doderhult

Kyrkoherde, Konfirmander, Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt, Präst

Marie Darte

doderhult

Konfirmander, Präst, Samtalskontakt

Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt

Anders Byström

doderhult

Kyrkoherde, Konfirmander, Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt, Präst

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Daniel Andersson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Ingemar Bergström

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Bertil Josefsson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Jimmie Karlsson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Carla Nilsson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Annica Nimz

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Krister Nordh

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Mikael

Mikael Pettersson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Mikael Svensson

doderhult

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkokamrer

Anneli Tingström

doderhult

Kyrkokamrer

Kyrkomusiker

Björn Alexandersson

doderhult

Barnledare Bockara, Barnledare Påskallavik, Kyrkomusiker

Milda Jonasson

doderhult

Barnledare Döderhult, Kyrkomusiker, Laudate, Örtagården

Anna Rosén

doderhult

Kyrkomusiker

Hugo Sjögren

doderhult

Kyrkomusiker, Ungdomsledare

Madeleine Åverling

doderhult

Kyrkomusiker

Laudate

Milda Jonasson

doderhult

Barnledare Döderhult, Kyrkomusiker, Laudate, Örtagården

Präst

Anders Byström

doderhult

Kyrkoherde, Konfirmander, Kontraktsprost Stranda-Möre kontrakt, Präst

Marie Darte

doderhult

Konfirmander, Präst, Samtalskontakt

Anders Duvlund

doderhult

Präst, Samtalskontakt

Mathias Sånglöf

doderhult

Präst, Samtalskontakt

Mer om Mathias Sånglöf

Präst

samordnare för internationellt arbete

Miranda Digréus

doderhult

samordnare för internationellt arbete

Samtalskontakt

Marie Darte

doderhult

Konfirmander, Präst, Samtalskontakt

Anders Duvlund

doderhult

Präst, Samtalskontakt

Monia Ivarsson

doderhult

Diakon, Samtalskontakt, Örtagården

Mathias Sånglöf

doderhult

Präst, Samtalskontakt

Mer om Mathias Sånglöf

Präst

Ungdomsledare

Hugo Sjögren

doderhult

Kyrkomusiker, Ungdomsledare

Sharelle Sånglöf

doderhult

Ungdomsledare

Örtagården

Monia Ivarsson

doderhult

Diakon, Samtalskontakt, Örtagården

Milda Jonasson

doderhult

Barnledare Döderhult, Kyrkomusiker, Laudate, Örtagården

Kerstin Jutterdal

doderhult

Barnledare Döderhult, Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården

Helena Karlsson

doderhult

Corona-handling, Församlingsassistent, Örtagården