Bockara Syförening

Vi träffas i Bockara församlingshem onsdagar, ojämna veckor, klockan 18.30

Ordförande Bockara Kyrkliga Syförening

Kristina Karlsson