Vigsel

Att vigas samman i kyrkan är att visa sin kärlek till varandra för varandra och omvärlden, men det innebär också att bjuda in Gud som kraft och stöd i relationen.

Följande gäller från 1 juni i Djurö kyrka, Möja kyrka och Nämdö kyrka.
Antal 30 st på anvisade platser.
Antalet är exkl. personal.  

Äktenskap 

Att ingå äktenskap är att ta ett steg vidare i relationen, oavsett om man man varit tillsammans under lång eller kort tid. När man väljer att vigas samman visar man att kärleken till partnern ska vara den gemensamma grund man väljer att bygga sitt liv vidare på.

Inför vigseln

När vigseln är bokad kommer aktuell präst att ta kontakt för samtal inför vigseln. Då går man igenom ordningen, väljer psalmer och orgelmusik. Om ni har solist som behöver ackompanjemang, eller om ni har speciella önskemål om musik, är det också bra att kontakta vår musiker så snart som möjligt. Till samtalet ska vigselparet ta med sig blanketterna Hindersprövning och Vigselintyg som man beställer hos Skattemyndigheten. Observera att hindersprövningen är tidsbegränsad och måste vara aktuell vid datumet för vigseln! För att vigas i Svenska kyrkan krävs också att minst en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan.

Äktenskapet välsignas av Gud, himmelens och jordens skapare. Kärleken är Guds gåva att ta emot och ge vidare.

Inledningsord ur handboksförslaget 2016.

I Djurö kyrka finns en vacker brudkrona för utlåning. Vad det gäller frågor om utsmyckning och annat runt själva kyrkan är det bra att kontakta respektive vaktmästare eftersom våra kyrkor ser lite olika ut.

Hör gärna av er för mer information - och varmt välkommen att fira vigselgudstjänst i vår vackra skärgård!