Vi har tagit avsked av Marie

En varm och fin människa som alltid mötte med ett leende har lämnat livet här ibland oss. Marie lämnar ett stort tomrum efter sig, hon betydde mycket för många.

Marie var medarbetaren som alltid hade tid för frågor och att hjälpa till när det behövdes. Hon hade total koll, inte bara på sitt eget, utan även på kollegornas arbete, Marie var spindeln i nätet. Marie arbetade mer än någon av oss andra i arbetslaget men hon klagade aldrig och sa aldrig ett ont ord om någon. Marie var en ödmjuk och mild kvinna, men hon kunde säga ifrån när det gällde. Marie spred ljus och värme omkring sig. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Marie betydde mycket för oss i arbetslaget och för många av våra församlingsbor. Med glädje, värme och tacksamhet kommer vi bära med oss minnet av Marie!

Begravningen ägde rum i Djurö kyrka 26 januari, fullsatt av familj, vänner, arbetskamrater och ett hav av rosa och lila blommor.