Meny

Runmarö kapell

Runmarö kapell ligger en bit in på ön. Båtar går ofta mellan Stavsnäs vinterhamn och Styrsviks brygga. Från bryggan kan man promenera eller åka taxi.

Historik

Runmarö kapell invigdes 1973 av dåvarande kontraktsprost Karl Gustaf Rinder. Stockholmsarkitekten Gösta Uddén hade fått i uppdrag att skissa på ett gravkapell, men under arbetets gång blev det självklart att det skulle bli ett gudstjänstrum för alla typer av kyrkliga handlingar.

Inredning

Runmarö kapell är ett litet men vackert kapell i trären furu. När man träder in i kapellet riktas blicken på ett naturligt sätt mot altaret och altartavlan som består av ett stort fönster.  Fönstret låter naturen utanför bli ett med interiören. Altarbordet av skiktlimmat furuträ har skänkts av arkitekten. Krucifixet i trä med en kropp av silver är tillverkat av silversmeden Carl Tony Forsberg från Södertälje. Dopfunten är också signerad och skänkt av Forsberg. Orgeln är byggd av kantor Gunnar Guhrén som även byggt orgeln i Sandhamns kapell. Två votivskepp har efter invigningen skänkts till kapellet. ”Jala från Runö” är tillverkat av Isac Strömfelt och skänkt 1977. ”Anna-Mona av Boholmen” skänktes till kapellet 1978, från Erik Thunströms dödsbo.

Kyrkogården

Kyrkogården kompletterades 1987 med en minneslund. Den ligger i den del som utgör naturlig skogsmark söder om kapellet. De vackra grindarna till kyrkogården är tillverkade år 1989 och exakta kopior av de föregående.