UPPSTÅNDELSEGUDSTJÄNST

PÅSKDAGEN

Medverkande:
Yvonne Hallin kyrkoherde
Olle Sjöholm präst
Britt-Marie Sundberg bön
Eva Brink kantor
Dan Enberg kantor
Per Kristiansson sång
Arne Bengtsson sång
Gunnar Hårdsten sång
Erik Hagersten sång
Nilla Söderqvist sång
Stina Molander sång
Ulf Haeggström sång