Nämdö kyrka

Mitt emellan Sand och Solviks bryggor hittar man Nämdö kyrka. Waxholmsbåt avgår från Stavsnäs vinterhamn.

Historik 

Nämdö kyrka är byggd i trä i enkel nygotik och invigdes hösten 1876. Ritningarna gjordes av byggmästare Gustaf Blomqvist och bearbetades av arkitekten John Smedberg. Den nuvarande kyrkan har haft tre kända föregångare, den äldsta från omkring 1630. En seglivad tradition har ända in på 1900-talet hävdat att Nämdö skulle haft en av de äldsta gudstjänstlokalerna i Sverige. Det finns dem som menar att ett kapell anlagts år 870 av Ansgars närmaste efterträdare. Även om det inte kan bevisas så är det inte uteslutet att det har funnits ett kapell på Nämdö eller Runmarö redan under medeltiden.

Kyrkobyggnaden

Kyrkans exteriör med sin tidstypiska panel, med omväxlande liggande och stående bräder, är numera vitmålad. Man tror att den tidigare har varit ljust beige med listverk i en mörkare brunbeige nyans. Taket är sedan 1912 klätt med svartmålad plåt, tidigare var det spåntäckt. I tornet hänger två klockor. Storklockan skänktes av Lorentz Billing 1750. År 1952 skänktes en mindre klocka av fiskaren Frans Öhman.

Inredning

Kyrkorummet är målat i vitt och grått och altarväggen är blå med guldstjärnor. Predikstol och bänkinredning är samtida med kyrkan. Ett flertal inventarier har bevarats från föregångarna. Till exempel altarskåpet som visar Kristus som Smärtornas man och är från 1400-talets slut. Två sidofigurer, troligen änglar som fångar Kristi blod i en bägare, och sidodörrarna saknas. Man tror att altarskåpet har överlåtits till det första kapellet från moderkyrkan Österhaninge. En målning från omkring 1700, som föreställer korsfästelsen, är antagligen identisk med altartavlan i 1702 års kapell. Dopfunten i vitmålad trä gjordes 1958 av Bernhard Nilsson. Förebilden var dopfunten i Djurö kyrka. Kyrkan äger ett exemplar av Gustav II Adolfs kyrkobibel från 1628. Den skänktes redan 1629. Här finns också Karl XII:s stora kyrkobibel från 1702-1703, som skänktes 1714. Kyrkan har ett votvivskepp som är en modell av en roslagsskuta. Votivskeppet är utfört vid Sjöhistoriska muséet och sattes upp 1944.

 Orgeln

Fram till 2013 hade Nämdö kyrka ett enkelt harmonium. Genom en lokal insamling och många lokala arbetsinsatser kunde en begagnad orgel från firman Åkerman & Lund köpas från Mellösa församling. Denna anpassades och installerades sommaren 2013 av Hans-Petter Schröder från Åkerman & Lund på läktaren i Nämdö kyrka, med ett mycket lyckat resultat. Nämdö kyrka har nu ett mycket trevligt gudstjänst- och konsertinstrument. Orgeln är mekanisk med tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal. Ursprungligen är orgeln från 1972.

Kyrkogården

Kyrkogårdens huvuddel ligger söder om kyrkan. Här låg också de båda äldsta kapellen. Kyrkogården utvidgades mot söder 1962.