Nämdö kyrka

Välkommen att dela vår gemenskap

27/7
Musik i sommarkväll  -läs mera här 
Kl.19.00

1/8
Gudstjänst med nattvard 
Kl.14.00

Max 30 st. i kyrkan