Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige.

skärgårdskyrkan i djurö, möja, nämdö församling

Ledamöter:

Carl-Olof Sandquist, Ordförande
0702833473
co.sandquist@gmail.com

Björn Ulfvin, 2:e vice ordförande
 076-113 83 33
 bjorn.ulfvin@gmail.com

Ewa Ryttergård, Marianne Berggren,

Ersättare:

Iréne Ulfvin, Per Berggren, Staffan Westman

ökyrkan - i livets tjänst - i djurö, möja och nämdö församling

 

Ledamöter:

Carl-Olof Sandquist Foto: ÅM

Gullewi Dunback, 1:e vice ordförande
070-996 28 03
 gullewi@dunback.se

Maria Österman, Elisabeth Ringbom, Per Olsson

Ersättare:

Carina Pettersson, Kristina Popoff