Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar eller pastorat.

Ewa Ryttegård Foto: ÅM

SKÄRGÅRDSKYRKAN I dJURÖ, mÖJA OCH nÄMDÖ FÖRSAMLING

Ledamöter:

Ewa Ryttegård, ordförande
073-180 25 68
 ewa@gamlajarnaffarn.se

Björn Ulfvin, Marianne Berggren, Carl-Olof Sandqvist, Per Berggren, Iréne Ulfvin, Staffan Westman 

Ersättare:
 Karin Sundström, Anders Bergström , Bror Nordqvist, Britt-Marie Sundberg 

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter:

Olof Rehn

ökyrkan - i livets tjänst - i Djurö, möja och nämdö församling

Ledamöter:

Maria Österman, vice ordförande
070-745 07 48
 mariaosterman@live.se

Per Olsson, Gullewi Dunback, Carina Pettersson, Elisabeth Ringbom, Inga Winroth

Ersättare:

Annika Peterzén, Kristina Popoff, Stina Wikström Åbrandt