Dop på Djurö kyrkbrygga
Foto: ÅM

Dop

Dop är fest och glädje! Genom dopet bjuds du in till den världsvida kristna gemenskapen.

Följande gäller från 1 juni i Djurö kyrka, Möja kyrka och Nämdö kyrka.
Antal 30 st på anvisade platser.
Antalet är exkl. personal.  

 I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna.

Jesus sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte; Guds tillhör sådana som de.

Markusevangeliet

Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning blir man medlem i Svenska kyrkan. Dopet är ett av kyrkans sakrament, vilket innebär att dopet är en helig handling instiftad av Jesus, där Gud genom ett synligt tecken visar sin osynliga närvaro i Anden. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och kan aldrig göras om.

För många är dopet en viktig handling, även om man inte är så kyrklig annars. Man kan se dopet som ett sätt att tacka för det nya lilla livet man fått ansvar för, och ett tillfälle att be om kraft och styrka att orka bära det ansvaret. I dopet får barnet känna sig tryggt och omslutet inte bara av Gud, utan också av dem som är med och delar gemenskapen i dopgudstjänsten. En del föräldrar väljer att ha faddrar till sitt barn, vilket är helt frivilligt. Fadderns uppgift är att finnas som en extra trygghet för barnet och berätta om dopets betydelse. Vem som helst kan vara fadder, enda kravet är att man själv är döpt.