Djuröhemmet/inställt tills vidare

På församlingens äldreboende, Djuröhemmet, firar vi andakt varannan torsdag. Någon av församlingens präster leder andakten och Britt, vår musiker, spelar piano. Vid ett par tillfällen per termin kommer kören eller barnkören och sjunger. Vi avslutar med kaffe tillsammans.