Båt till gudstjänst

Här hittar ni mera information

Båt till Gudstjänst
För information om tid och plats för våra gudstjänster se kalendariet.
När vi firar gudstjänst ute på öarna går det bra att följa med taxibåten när det inte med passar med Waxholmsbolagets turer.
För att boka plats, ring expeditionen ett par dagar i förväg, 08-571 544 00