Barn- och ungdomskörer 

Möja & Djurö

I församlingen finns körer för de yngre både på Djurö och Möja.
Våra barn/ungdomskörer är ett viktigt inslag i församlingens verksamhet - både för att erbjuda gemenskap i sången och för att göra gudstjänsten mer levande. Att sjunga ska vara roligt och livgivande, det är vår utgångspunkt i körverksamheten!

Kören på Djurö 
Ta kontakt med  Eva Brink för mera information. 
0730869651 
eva.brink@svenskakyrkan.se

Kören på Möja 
Ta kontakt med Dan Enberg för mera information.
Hör gärna av dig om du vill vara med till !
Dan Enberg
0706567947
dan.enberg@svenskakyrkan.se