Adventshelgens gudstjänster

Lördag 1/12: Nämdö kyrka15.00, Nämdö kyrkokör medverkar. Söndag 2/12: Djurö kyrka 11.00, Djurö kyrkokör medverkar, kaffe och lotterier i Kyrkstugan efter gudstjänsten. Möja kyrka 11.00, Möja kyrkokör medverkar. Sandhamns kapell 11.00. Runmarö kapell 14.00.