Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.
Foto: Johannes Frandsen

Du som går i åk 4 till 6 - kom och sjung i vår nya Pop och Gospelkör!

Kören startar torsdag den 3/2 och kommer fortsätta träffas på torsdagar 17.00-17.45 i Klockargården. Ledare: Eva Brink För info och anmälan: eva.brink@svenskakyrkan.se Ser fram emot att ses!