Tips till dig som hjälpare

Tips till dig som hjälpare

-          Det blir lätt så att man hjälper den som skriker högst eller är trevligast. Försök att fördela energin och hjälpen rättvist. Det kan vara så att den som är mest tillbakadragen är den som behöver din hjälp mest.

-          Kom ihåg att detta är människor som tagit sig många mil från sina hem, familjer och trygghet. De har massor av kompetens och livserfarenheter som inte du eller jag har! Hjälp dem att kanalisera den! Och på sikt kanske göra den till inkomst under tiden i Sverige.

-          Lär dig sålla informationen du får till dig! Använd ditt sunda förnuft och sortera informationen. Ni kan bägge ha underliggande intressen med hur ni uttrycker er. En vit lögn för att slippa en pinsamhet - växer så lätt, till slut kan den likna en sanning. Vi människor talar inte alltid sanning!

-          Det kan vara väldigt svårt att ändra invanda mönster. Har man aldrig kommit i kontakt med sopsortering eller ens sophantering så kommer det att krävas tid för att lära sig och vänja om sig.

-          Sätt upp dina gränser och håll fast vid dem. För att göra ett bra arbete och visa att du är seriös kan det nyttigt och bra att visa sina medmänniskor gränser.  Du behöver inte vara anträffbar 24 timmar om dygnet om du inte vill.
Det är stort att backa upp en människa till ett bättre liv. Många har knäckts när de försökt stötta en hel grupp eller en hel by.

-          Var rationell och långsiktig. Arbeta för anställningsbarhet och självförsörjning. Det är det som kan vara det som skapar långsiktig förändring.

-          Hjälp dina medmänniskor tillsammans med dem! Vi gynnar inte dem inte genom att göra saker utan dem.

-          Tänk inte att andra människor ska bli som du eller vi. Vi är alla lite konstiga, och det finns många sätt att leva ett bra liv på.