Ni som hjälper tillNY

  • Dela erfarenheter och lär av varandra.

  • Diskutera i arbetslaget vilka rättigheter och skyldigheter som gäller den som kommer till Sverige.

  • Diskutera saker som ni har stött på i verksamheten, sådant som kan underlätta för er och EU-migranternas vardag.

  • Försök att få återkoppling av deltagarna för att se om det ni gör fungerar.

Vi märkte att undervisningen fick mer genomslagskraft då yrkesverksamma, till exempel läkare och tandläkare, kom och pratade om sina ämnesområden.