Foto: Lars Grunnesjö

Välja och sätta upp en ny gravsten

Här finns information om hur du gör om du vill sätta upp en ny gravsten (eller en annan gravanordning) på en grav som du är gravrättsinnehavare till.

Det finns mycket att fundera på när man väljer gravsten. En gravsten ska stå på graven i många år, därför kan det vara bra att låta valet av sten få ta tid.

Kan jag välja vilken sten som helst?

Gravrättsinnehavaren har stor valfrihet, men det finns vissa regler att följa. Reglerna berör till exempel gravstenarnas utformning, färg och montering, och skiljer sig åt mellan de olika kyrkogårdarna och mellan olika områden inom kyrkogårdarna. Vårt mål är att inom ramen för god gravkultur och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, tillåta gravrättsinnehavaren största möjliga frihet i valet av gravsten. 

 Här finns reglerna (gravanordningsbestämmelserna) för de olika kyrkogårdarna.

Tillstånd behövs för att sätta upp en sten

För att få sätta upp eller ändra en befintlig gravsten behöver gravrättsinnehavaren göra en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravanordningsbestämmelserna som ligger till grund för vårt beslut. När man ska välja en sten till sin grav är det därför bra att utgå ifrån vilka regler som gäller för den plats där stenen ska stå.  

 Här finns ansökningsblanketter för att sätta upp en sten.

Hur går jag tillväga? 

Många tar kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp med val av sten, ansökan och beställning. Man kan även kontakta ett stenhuggeri direkt, som också kan hjälpa till med ansökan. Det är viktigt att din ansökan är godkänd av kyrkogårdsförvaltningen innan du beställer stenen.

Om du vill ha råd kring valet av sten för ett särskilt område, har frågor om befintliga stenar, byte eller borttagning av sten m.m. kan du kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

 Begagnade stenar 

På Delsbo kyrkogård finns många gamla gravstenar som har återlämnats till förvaltningen. Dessa stenar kan köpas och lämnas in till ett stenhuggeri för omslipning och gravering. Priset för en begagnad sten i befintligt skick är 1000 kr. Kostnad för omslipning m.m. tillkommer; kontakta ett stenhuggeri för prisuppgift för detta.

Om du är intresserad av en begagnad sten, kontakta oss på kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

 

KYRKOGÅRDSförvaltningen

Telefon 0653-150 50 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post dellenbygdens.kgf@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

Kyrkogårdschef Lars Grunnesjö 0653-166 55
lars.grunnesjo@svenskakyrkan.se 

Administratör Helena Mohlin 0653-71 71 69
helena.mohlin@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkgränd 30, 824 71 Delsbo
Besöksadress Kyrkgränd 30