Samtal och stöd - Själavård

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Inom kyrkan kallar vi dessa samtal för själavård, vård av själen. Du väljer själv vad du vill tala om. Det finns inga krav på att samtalen måste handla om religiösa saker. Däremot finns en vana och öppenhet för att tala om även dessa delar av livet. Inget ämne är för stort eller litet. Den du möter i själavården lyssnar och samtalar med dig utifrån sitt kristna perspektiv. 

En präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att prästen inte får berätta vad som sägs i samtalet till någon. Inte ens polisen. En diakoniassistent har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet då barn far illa. Oavsett vad du vill prata om och om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, är du välkommen. Våra präster och vår diakoniassistent finns här för dig. Kontakta oss via hemsidan för att boka tid. Ett samtal kostar ingenting och det förs inga journaler.