Foto: Alexander Johansson

Kyrkogårdar i Dellenbygden

Välkommen till Dellenbygdens kyrkogårdsförvaltning. Vi sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i bygden, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Askgravplats på Delsbo Nya kyrkogård

I kvarter 7 på Delsbo begravningsplats finns idag ett befintligt gravrum med urngravar. Det omgärdas av en oxelhäck. Det befintliga gravrummet tar upp ca 1/3 av kvarter 7, resterande delar är inte i anspråkstagna utan består av gräs. Här planeras för en ny Askgravplats.

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Dellenbygdens kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Välja och sätta upp en ny gravsten

Här finns information om hur du gör om du vill sätta upp en ny gravsten (eller en annan gravanordning) på en grav som du är gravrättsinnehavare till.

Närbild på en brandgul tulpan.

Gravskötsel

Gravskötseln är en tjänst som kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravrättsinnehavaren mot betalning. Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.

Att vara gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om vad en gravrättsinnehavare har för ansvar och rättigheter, samt hur du gör om du vill bli gravrättsinnehavare till en grav som saknar innehavare.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får från gravrättsinnehavare och anhöriga. Hittar du inte svaret på det du söker eller vill ha ett mer utförligt svar? Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen!

Trädvårdsplaner

På första sammanträdet med kyrkorådet 2021 behandlades och godkändes de nya trädvårdsplanerna för våra kyrkogårdar i pastoratet. Planerna har tillsammans med kyrkogårdsförvaltningen tagits fram av ett företag som är specialiserade på sådana arbeten. Alla våra träd inne på kyrkogårdarna har inventerats var för sig och det handlar om ca 450 olika träd.

KYRKOGÅRDSförvaltningen

Telefon 0653-150 50 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post dellenbygdens.kgf@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

Kyrkogårdschef Lars Grunnesjö 0653-166 55
lars.grunnesjo@svenskakyrkan.se 

Administratör Helena Mohlin 0653-71 71 69
helena.mohlin@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkgränd 30, 824 71 Delsbo
Besöksadress Kyrkgränd 30