Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Integritetspolicy för Dellenbygdens pastorat

I vår integritetspolicy informerar vi om hur pastoratet behandlar personuppgifter om dem som på olika sätt kommer i kontakt med oss och som vi registrerar personuppgifter om.

Genom integritetspolicyn lämnar vi information enligt reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning.

Vi är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Inom
pastoratet har vi en funktion som arbetar med dataskyddsfrågor och ett dataskyddsombud.

Länk till Integritetspolicy