Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravsättning, gravar och gravrätt

Här kan du läsa om vilka gravtyper - gravskick - som finns på Dellenbygdens kyrkogårdar och vad de olika gravskicken innebär.

Gravsättning

Att ha en begravningsceremoni är valfritt, men alla måste gravsättas. I Sverige måste en avliden gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsfallet. En urna måste sedan gravsättas inom ett år från kremationen. Gravsättningen kan ske på olika sätt beroende på vad den avlidne och de anhöriga önskat. Huvudvalet är att bestämma om det ska vara jordbegravning eller kremering.

JORDBEGRAVNING – GRAVSÄTTNING AV KISTA
Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne gravsätts i en grav. Eventuell begravningsceremoni kan då antingen avslutas med att kistan bärs ut till graven och sänks ned, eller avslutas med avsked inne i lokalen. 

KREMERING
Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska. Sedan gravsätts askan i en urna eller annan behållare. Det vanligaste är att kremationen sker efter begravningsceremonin, men i vissa fall görs det innan. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen av askan, utom om gravsättningen ska ske i minneslund. Läs mer om de olika gravskicken nedan.

Enskild gravplats med gravrätt

En egen gravplats där man kan plantera blommor, sätta upp en gravsten och tända ljus kallas för kistgrav eller urngrav beroende på storlek, och är en gravplats med gravrätt. Gravrätten uppkommer när någon gravsätts i graven, och gäller för 25 år (utan kostnad). Efter detta kan den förlängas i 15 år i taget, mot en avgift. Den eller de som utsetts till att ansvara för gravplatsen kallas gravrättsinnehavare.

KISTGRAV
I en kistgrav kan både kistor och urnor gravsättas. Vanligtvis ryms 1–6 kistor samt 25 urnor i en kistgrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

URNGRAV
I en urngrav kan endast urnor gravsättas. Det ryms 9–25 urnor i en urngrav. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

ASKGRAVPLATS
I en askgravplats kan endast askor gravsättas. Det ryms två askor i varje grav. Dödsboet/de anhöriga betalar för namnplatta samt för del i den kollektiva planteringen i 25 år. Anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

 

VAD HAR GRAVRÄTTSINNEHAVAREN FÖR ANSVAR?

Gravrättsinnehavaren ska hålla gravplatsen i "ordnat och värdigt skick". Det innebär att ansvara för eventuell gravsten (eller annan gravanordning), att sköta om grusyta och planteringar som finns på gravplatsen. Man kan välja att sköta graven själv eller att köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren bestämmer över vem som får gravsättas i graven och har alltid rätt att själv gravsättas där, så länge det finns plats.

Kollektiv gravplats utan gravrätt

MINNESLUND
Vid gravsättning i minneslund får de anhöriga inte vara med, eftersom det är ett helt anonymt gravskick. Minneslunden är därmed en viloplats utan namnskyltar*.
Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit. 

* Vi har genom en donation fått möjlighet till en vacker utsmyckning av vår minneslund i Delsbo och har även kunnat sätta upp en minnestavla i den. På  minnestavlan finns möjligheten att sätta upp en skylt (mot kostnad) med den avlidnes för- och efternamn, födelse- och dödsår.

Spridning av aska i naturen

Ett annat anonymt gravskick är spridning. Det innebär att de anhöriga sprider askan från den avlidne i naturen. För att få göra detta krävs tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens sidor: ansök om spridning av aska.