Höstlöven har börjat falla på en kyrkogård.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frågor om gravsättning och gravrätt

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravsättning och gravrätt på kyrkogårdarna i Bjuråker, Delsbo och Norrbo.

Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

KAN JAG BOKA EN GRAVPLATS I FÖRVÄG?

Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse av gravrätt sker först när gravsättningen görs. Du kan däremot meddela dina närstående att du vill gravsättas inom ett visst kvarter eller område på en kyrkogård, så kan de framföra det önskemålet när de ska välja gravplats.

Dellenbygdens pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslund och askgravplatser. Läs mer om gravplatser. Man kan också sprida askan från en avliden i naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsen i Gävleborgs sida om att sprida aska.

KOSTAR DET NÅGOT ATT VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE?

Det kostar ingenting att bli gravrättsinnehavare, men det kan tillkomma kostnader när du är gravrättsinnehavare. Om gravstenen behöver åtgärdas bekostas detta av gravrättsinnehavaren. När gravrätten går ut kan man förlänga den i 15 år mot en avgift. Om man inte vill sköta graven själv kan man köpa skötsel.

HUR LÄNGE GÄLLER GRAVRÄTTEN?

Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas med 15 år i taget mot en avgift. En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. Det kan finnas äldre gravar med annan upplåtelsetid. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor om en specifik gravplats.

FÅR JAG VÄLJA VAR EN ANHÖRIG SKA GRAVSÄTTAS?

Ja, i mån av plats på den aktuella kyrkogården. När det gäller allmänna kyrkogårdar kan gravsättning ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen vid den kyrkogård du önskar för att höra vilka möjligheter som finns. Det är dock den avlidnes önskemål om gravplats och gravskick som först och främst ska tillgodoses. 

KAN MAN FLYTTA EN GRAVSATT PERSON TILL EN ANNAN PLATS?

Nej, normalt sett inte. Särskilda skäl krävs. Kyrkogårdschefen, med stöd av kyrkogårdsutskottet, tar beslut i varje enskilt fall.  

HUR GÖR JAG OM JAG VILL ÅTERLÄMNA EN GRAVPLATS?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen så får du en blankett hemskickad.

När en gravrätt återlämnas tas befintlig gravsten bort av kyrkogårdsförvaltningen, om inte gravrättsinnehavaren valt att ta hand om den själv eller stenen bedöms vara kulturhistoriskt värdefull.

När det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen kan graven upplåtas igen till en ny innehavare. Vid nya gravsättningar tar man hänsyn till var tidigare gravsättningar är gjorda. Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar.

FÅR EN URNA MED ASKA FÖRVARAS HEMMA?

Nej. Enligt lag måste en urna gravsättas inom ett år efter kremationen. I väntan på gravsättning förvaras urnan hos kyrkogårdsförvaltningen.

FÅR JAG VETA VAR I MINNESLUNDEN ASKAN FRÅN EN ANHÖRIG ÄR GRAVSATT?

Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

UPPDATERAS MIN NYA ADRESS HOS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN NÄR JAG ANMÄLT FLYTT TILL SKATTEVERKET?

Ja. Adressen hämtas automatiskt. 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN I Dellenbygden?

I Dellenbygden är det Svenska kyrkan i Dellenbygdens pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten. Det betyder att Dellenbygdens pastorat har ansvar för begravningsverksamheten inom det geografiska området, för alla som bor där oavsett vilken tro eller livsåskådning de har. Huvudmannens arbete finansieras genom begravningsavgiften som är en del av inkomstskatten. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige utom i Stockholm och Tranås, där det är kommunen som är huvudman.

Begravningsceremoni och kostnader för begravningsceremoni


HUR MEDDELAR JAG EFTERLEVANDE OM JAG HAR SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL KRING MIN BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING?  


Om du har särskilda önskemål kring din begravning och gravsättning (till exempel musik, begravningslokal, kremation, gravskick) rekommenderar vi att du skriver ned dessa. 

Du kan till exempel fylla i ett dokument hos en begravningsbyrå (dokumentet går ofta att fylla i på webben). Exempel på den här typen av dokument är Fonus Vita arkivet och Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Livsarkivet. Dokumentet är inte juridiskt bindande, men begravningsbyråer och Svenska kyrkan är eniga om att önskemål gällande begravning och gravsättning bör följas om möjligheterna finns.

Ett alternativ är att använda dokumentet ”Mina önskemål”. Här kan du ladda ned detta dokument som ifyllningsbar word-fil eller som pdf.  

Mina önskemål (word)

Mina önskemål (pdf)

Många begravningsbyråer förvarar denna typ av dokument för kundernas räkning, men det kan också vara bra att ha ett eget exemplar och berätta för anhöriga var det finns. Det är inte möjligt att förvara dokumentet hos Svenska kyrkan.

VILKA ALTERNATIV FINNS DET OM JAG VILL HA EN BORGERLIG BEGRAVNING?

Dellenbygdens pastorat erbjuder flera lokaler utan religiösa symboler som kan användas vid borgerlig begravning. Vid borgerliga begravningar väljer de anhöriga vem som ska leda begravningen. Det kan vara en anhörig, en person från begravningsbyrån eller någon annan.

KOSTAR DET NÅGOT MED BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING?

Det beror på vilken typ av begravning och vilken typ av gravsättning. Många kostnader är redan betalda genom begravningsavgiften (läs mer om vad som ingår och inte ingår i begravningsavgiften). Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de har.

Begravningslokal, kremering och gravsättning är alltid kostnadsfri om den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Kostnad för kista och/eller urna, kistdekoration/bårtäcke, vissa transporter, gravsten, namnskylt till askgravlund, annonsering och minnesstund är exempel på saker som inte ingår i begravningsavgiften utan bekostas av dödsbo eller anhöriga.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

JAG ÄR INTE SVENSK MEDBORGARE MEN ÄR FOLKBOKFÖRD I SVERIGE. HAR JAG ÄNDÅ RÄTT TILL DE KOSTNADSFRIA TJÄNSTERNA I SAMBAND MED BEGRAVNING? 

Ja. Det är folkbokföringen och inte medborgarskapet som styr.

JAG ÄR INTE MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HAR JAG ÄNDÅ RÄTT TILL DE KOSTNADSFRIA TJÄNSTERNA I SAMBAND MED BEGRAVNING?

Ja. Det är folkbokföringen och inte medlemskap i Svenska kyrkan som styr.

JAG ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN, VAD INNEBÄR DET VID BEGRAVNING?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du medlemsavgift. Den ger bland annat rätt till följande i samband med begravning:

- begravningsgudstjänst i kyrka eller begravningskapell som tillhandahålls av Dellenbygdens pastorat
- präst och musiker som är anställda inom Svenska kyrkan
- utbärning av kista från begravningslokal till gravplats om begravningsceremonin avslutas med gravsättning. 

VAD I SAMBAND MED BEGRAVNING KAN INNEBÄRA KOSTNADER, OAVSETT OM JAG ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN ELLER INTE?

Följande ingår varken i begravningsavgiften eller medlemsavgiften till Svenska kyrkan:

- kista och svepning
- urna
- transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
- annonsering i dagstidning
- kistdekoration 
- minnesstund
- tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
- skötsel av gravplats
- skylt till askgravlund
- arvode till begravningsbyrå om sådan anlitats.

Kostnader för ovanstående punkter finansieras oftast genom dödsboet eller från begravningsförsäkring om det finns en sådan. Givetvis kan även anhöriga bidra. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan anhöriga vända sig till kommunen för att söka ekonomiskt bistånd.

Gravstenar och andra gravanordningar

MÅSTE DET FINNAS EN GRAVANORDNING (T.EX. EN GRAVSTEN) PÅ GRAVPLATSEN?

Nej. Gravrätten ger gravrättsinnehavaren rätt att välja detta. Om gravrättsinnehavaren vill sätta upp en gravsten (eller annan gravanordning) finns det dock vissa regler för hur de får se ut på de olika kvarteren på de olika kyrkogårdarna. Läs mer här: Gravanordningsbestämmelser. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats, så att ni kan få sätta upp en gravsten med det utseende ni önskar. Läs mer om att sätta upp en ny sten.

VEM ÄGER GRAVSTENEN?

Gravstenen tillhör gravrättsinnehavaren.  

KYRKOGÅRDSförvaltningen

Telefon 0653-150 50 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post dellenbygdens.kgf@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

Kyrkogårdschef Lars Grunnesjö 0653-166 55
lars.grunnesjo@svenskakyrkan.se 

Administratör Helena Mohlin 0653-71 71 69
helena.mohlin@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkgränd 30, 824 71 Delsbo
Besöksadress Kyrkgränd 30