Att vara gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om vad en gravrättsinnehavare har för ansvar och rättigheter, samt hur du gör om du vill bli gravrättsinnehavare till en grav som saknar innehavare.

Gravrätt uppkommer när en person gravsätts på en enskild gravplats på en kyrkogård. Den som har gravrätten kallas för gravrättsinnehavare, och vem som utsetts till detta antecknas i pastoratets gravbok. Man kan dela gravrätten mellan två eller flera personer. Om flera personer delar på gravrätten delar de på både rättigheter och skyldigheter gällande graven, och ska besluta om graven gemensamt.

Dellenbygdens pastorat har långt tillbaka i tiden upplåtit gravrätt ”för all framtid”. Senare ändrades upplåtelsetiden för nya gravar till 50 år, och nu är upplåtelsetiden 25 år (utan kostnad) från senaste gravsättning. Efter detta kan gravrätten förlängas 15 år i taget mot en avgift. För närvarande 1.000 kronor

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för skötseln av gravplatsen och att hålla den i ordnat och värdigt skick. Man kan antingen sköta graven själv eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

Om graven har planteringsyta för blommor ska man rensa ogräs och sköta om planteringsytan, inklusive att fylla på jord om det behövs. Om graven har en grusyta ska ogräs rensas även från grusytan.

Gravrättsinnehavaren ansvarar även för gravstenen (eller annan gravanordning) som finns på gravplatsen. Vart femte år kontrolleras alla gravstenar, och om de inte står stabilt måste gravrättsinnehavaren åtgärda stenen. 

Gravrättsinnehavarens rättigheter

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

  • bestämma vem som får gravsättas i graven. Gravrättsinnehavaren har alltid rätt att själv gravsättas i graven, så länge det finns plats. Läs mer om olika sorters gravar.
  • bestämma hur gravanordningen (gravstenen) ska se ut. Gravrättsinnehavaren måste dock följa kyrkogårdsförvaltningens regler för gravstenar inom det specifika området.
  • bestämma över gravplatsens utsmyckning, inom vad som är tillåtet på kyrkogården. Man får till exempel inte plantera träd eller buskar på gravplatserna.
  • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
  • återlämna gravplatsen till upplåtaren.

Bli gravrättsinnehavare till en grav som saknar innehavare

Om du vill bli gravrättsinnehavare till en grav kontaktar du kyrkogårdsexpeditionen, se kontaktuppgifter nedan. Meddela vilken grav det gäller och hur du är släkt eller närstående med den/de som vilar i graven.

Vad kostar det att bli gravrättsinnehavare?

Det kostar inget att bli innehavare, men följande saker kostar:

  • Förnya gravrätten när den går ut
  • Gravskötsel (om du inte sköter graven själv)
  • Åtgärd av gravstenen (om den inte står säkert vid en säkerhetskontroll)

Kyrkogårdsexpeditionen kan svara på hur lång gravrättstid som är kvar och hur stenens status var vid den senaste säkerhetskontrollen.

 

KYRKOGÅRDSförvaltningen

Telefon 0653-150 50 (helgfria vardagar 10-12 och 13-14.30)
E-post dellenbygdens.kgf@svenskakyrkan.se 

Besökstid 10-12 och 13-14.30 (helgfria vardagar)

Kyrkogårdschef Lars Grunnesjö 0653-166 55
lars.grunnesjo@svenskakyrkan.se 

Administratör Helena Mohlin 0653-71 71 69
helena.mohlin@svenskakyrkan.se 

Postadress Kyrkgränd 30, 824 71 Delsbo
Besöksadress Kyrkgränd 30