Vuxendialog

Vill du vara med att sätta ord på livet?

Varje deltagare får möjlighet att tala om sina erfarenheter och livsfrågor i den livsnära berättelsen.
Vi får lyssna på livet, beröras av det och reflektera över det. 
Vi möts i små grupper omkring ett gemensamt ämne.

Just nu är det ett uppehåll