En bokhylla fylld med psalmböcker.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vi vill bli fler i kyrkan

Vi hoppas på att fler vill komma och fira gudstjänst med oss därför gör vi en del förändringar. 

Gudstjänsterna kommer att präglas av mer musik, sång eller dansinslag än tidigare. 

Olika genrer kommer att finnas representerade exempelvis popgudstjänst med tolkning av Ted Gärdestad, visgudstjänst med Evert Taube tolkningar, sång– och dansgudstjänst med barndansgrupperna. 

Gudstjänst med nattvard firas en gång i månaden.

Nytt blir också att vi efter gudstjänsten bjuder på korv med bröd i kyrkan. 

From januari kommer vi att fira gudstjänst varannan söndag i Degerfors kyrka och varannan gång i Nysund; Cecilia rummet, from påskdagen i Nysunds kyrka. 

Tiden i båda kyrkorna blir 16:00.

Välkomna!