Välkommen att delta i julkampanjen

"En flicka är född"

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas
- bara för att de är flickor.

Du deltar genom att komma på våra arrangemag under jultiden, skänk pengar genom kollekter, biljetter, lotter och försäljning.
Eller skänk bara en slant via församlingsexpeditionen eller swish: 123 561 14 39
Märk gåvan: julkampanj

Läs mer om julkampanjen 

”En flicka är född”