Val av gravplats

Att tänka på vid val av gravplats

När man ska se ut en ny gravplats på kyrkogården är det bra att ha några saker i åtanke…

- Vill man ha en traditionell gravplats där man får ha egen planteringsyta?
- Vill man välja minneslunden som är av anonym karaktär och där man på avsedd plats får sätta ut snittblommor i vas och gravljus?
- Vill man ha en gravplats där ingen skötsel krävs men den avlidnes namn finns på en sten eller på en bronsplatta?

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för visning av lediga gravplatser.

Bra att veta om gravskötsel
Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna – klipper gräs, rensar häckar, beskär träd och buskar med mera. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ett ordnat och värdigt skick.

Beställning av gravskötsel
Om man önskar hjälp med skötsel och eller plantering av en gravplats så kan kyrkogårdsförvaltningen ombesörja detta
Vi kan även hjälpa till med andra tjänster som t.ex tändning av ljus vid ett speciellt tillfälle.

Att boka en urnnedsättning
En aska/urna ska gravsättas inom ett år. Tid för detta bokas hos kyrkogårdsförvaltningen som även har personal med vid urnnedsättningen, men anhöriga har även möjlighet att själva bära/sänka urnan. Om man önskar kan urnan också nedsättas utan anhörigas närvaro, vilket då måste meddelas kyrkogårdsförvaltningen.  

Kontakt Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen, tfn: 0586 - 656 30 

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

E-post: degerfors-nysund.kyrkogard@svenskakyrkan.se