Två händer uppsträckta mot en blå himmel. Solen lysen mellan fingrarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Team Gudstjänst och Diakoni

Här kan du se vilka som arbetar i teamet

Teamledare Gudstjänst och Diakoni
Kyrkomusiker 
Stefan Chrunak
Telefon: 0586-65606
E-post: stefan.chrunak@svenskakyrkan.se

Präst
Gunnel Blomgren
Telefon: 0586-656 03
E-post: gunnel.blomgren@svenskakyrkan.se

Assistent, diakoni
Anna Lööf
Arbete: 0586-656 05
E-post: anna.loof@svenskakyrkan.se

Assistent Diakoni
Diana Nylén
Telefon: 0586-656 20
E-post: diana.nylen@svenskakyrkan.se

Assistent Diakoni
Jeanette Pettersson 
Telefon: 0586-656 20
E-post: jeanette.pettersson2@svenskakyrkan.se

Assistent Diakoni
Susanna Johannson
Telefon: 0586-656 20
E-post: susanna.johansson@svenskakyrkan.se

Assistent Diakoni
Yvonne Helj
0586-656 20
E-post: yvonne.helj@svenskakyrkan.se

 

Mötesplatsen, bokning av ledsagning, hembesök och promenader
Telefon: 0586-656 20