Policy för icke kyrkliga begravningar

Då begravningsavgiften inte får omfatta någon form eller del av ceremoni så gäller följande riktlinjer:

Ingår:

Lokal, städning och kisthantering (ej processionsbärare) 
Församlingsanställd personal ger säkerhetsinformation och övriga upplysningar efter överenskommelse med beställaren.
Information omfattar allt praktiskt i lokalen som gör att ceremonin kan genomföras.

Ingår inte:

Församlingsanställd personal i samband med ceremoni 
Utrustning såsom ljus, blommor. CD-skivor, psalmböcker, klockringning m.m. som används vid ceremoni.

Bokning:
Alla bokningar sker genom kyrkogårdsförvaltningen

Lokal
Fredens kapell, Degerfors. Lokalen rymmer 20 personer. 
Om större lokal önskas inom kommunen, så ombesörjer församlingen dessa kontakter. 
Lokal som rekommenderas är Barmhärtighetens kapell i Karlskoga. 
Inga kostnader utgår för sorgehuset.

Om oklarheter finns och synpunkter, eller information om riktlinjer för samarbetsformer mellan olika kyrkor rörande begravningar, eller möjligheten till kyrklig begravning för inte tillhörig, så kontakta oss gärna.