Olika typer av gravplatser

På Degerfors och Nysunds kyrkogårdar finns traditionella kist- och urngravplatser.

Kontakt Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen, tfn: 0586 - 656 30 

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

E-post: degerfors-nysund.kyrkogard@svenskakyrkan.se