Livskväll

Degerfors församlingshem eller Degerfors kyrka

Livskväll är ett återkommande arrangemang över året under terminerna.
Just nu är inget nytt datum planerat men vi planerar in nya datumtill våren 2022.

Jag, Mamma och Förintelsen av och med Eva Dällerud var den senaste Livskvällen vi hade. Aldrig mer” så sa man efter Förintelsen.

”Mamma kom till Sverige som “ensamkommande flyktingbarn” 1945 med hjälp av Röda korset. Under ett års tid hade hon överlevt flera av nazisternas
förintelse- och koncentrationsläger. 1954 föddes jag. Det här är en personlig berättelse från både första och andra generationen säger Eva”