Linnélunden

Carl von Linné och världen

Minnet av Carl von Linné hedras i Degerfors genom att Linnélunden invigdes den 23 maj 2007.
Inspirationen för Linnélunden har hämtats från Linnés gård Hammarby utanför Uppsala.

Carl von Linné och den stora världen
Utanför själva Linnélunden finns ett antal stenar utlagda.
Fyra stycken vill visa på våra väderstreck eller korsets fyra armar.
Linné har sagt: "Gud skapar och Linné ordnar"
De sju stenarna uttrycker världsdelarna: Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien, Europa, Nordamerika och Sydamerika.
Vid infarten till parkeringen hittar vi tre stenar som symboliserar världens oceaner: Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen.
Vid lundens västra sida hittar du veckans sju dagar. Söndagen i form av en större sten.

Sommaren 2017 byggde ett gäng ungdomar Frälsarkransen av stora stenar och finns placerad i Linnélunden