Kyrkoherde i Degerfors-Nysund

Tillsammans med övrig personal, förtroendevalda och församlingsbor arbeta för att kyrkan i sin verksamhet ska kännas meningsfull för alla åldrar. 

Ledarskapet ska genomsyras av tydlighet utifrån kyrkans tro och tradition, samt baseras på kontinuitet och närvaro för personal, förtroendevalda och församlingsbor.

Ledarens personlighet bör vara att naturligt kunna kommunicera med alla nivåer inom församlingslivet och mot övriga samhället.

Kyrkoherden ska ha kunskap kring ekonomi och personalfrågor.

Tjänsten förutsätter positivitet till ett fortsatt gott samarbete med Karlskoga församlings ekonomiska och administrativa enhet.

Det finns ett sammansvetsat arbetslag och en fin befintlig verksamhet, det finns även utrymme för utveckling och nya idéer.

Hör av Dig, så får Du svar på dina frågor!

 

Frågor, besök, ansökan mm

Kontakta oss gärna