Kyrkoavgift

Alla som tillhör Svenska kyrkan i Degerfors-Nysunds församling betalar kyrkoavgift.
Kyrkoavgift: 1.20 kr, inkluderar begravnings- och stiftsavgift.

Kyrkoavgift:
För 85 öre får du: 

Gudstjänster och kyrkliga handlingar/dop, begravningar och vigslar
Diakonal verksamhet
Barn- och ungdomsverksamhet
Se övrigt: hemsidan

Stiftsavgift:
För 7,5 öre får du: 

Avgiften till Karlstads stift går mestadels tillbaka till församlingarna som stöd för olika behov, samt verksamheten inom offentliga institutioner såsom sjukhus och fängelser m.m.   

Begravningsavgift:
Beslutas av Kammarkollegiet och är 24 öre för hela landet.

Alla oavsett tillhörighet till Svenska kyrkan och som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift. Begravningsavgiften ska täcka Svenska kyrkans kostnader för den löpande begravningsverksamheten:
att hålla och sköta begravningsplatser, lokaler, kremering, m.m.

2020 års budget finns tillgänglig på församlingsexpeditionen