Avtackning av Lars

Den 1 september tackades kyrkoherde Lars Markusson för alla åren i Degrfors-Nysund

Här kan du se bilder från söndagens festmässa