Degerfors kyrka

Degerfors kyrka invigdes 1892

Kyrkan är en typisk brukskyrka med vit träfasad belägen mitt i samhället.
Restaureringen 1939 satte djupa spår i kyrkans interiör. Altarmålningen och predikstolen härrör från 1939. Besökarens upplevelse idag är den så kallade "fläckmålningen" som genomfördes 1966 av konstnären Per Andersson.

Under våren 2007 genomgick kyrkan ännu en renovering.
Fläckmålningen har delvis mildrats i sin utformning t.ex kring altartavlan och i vapenhuset.
Bänkinredningen har fått en ny färgsättning i samklang med prediksstol och altartavla.
Korgolvet har sänkts. Arkitekt har varit Sven-Erik Nylander

Altarmålningen med Thor Fagerkvists målning Kristus i Getsemane bildar en märlklig färgupplevelse för besökaren.

Predikstolen invigdes 1939 och är snidad av skulptören David Vretling.
Det är tre scener ur Jesu liv, som konstnären framställt i motiven:
Födelsen, i templet och vid Genesarets sjö.Bland de lyssnande människorna omkring barnet i templet kan man se grubblaren och skalden Gustav Fröding. Konstnären lär ha sagt: "Fröding som sanningssökaren

Kyrkans orgel byggdes 1957 av orgelbyggarfirman Beckerath i Hamburg. Den har 34 stämmor om 3 manualer.

Kyrkans kororgel inköptes hösten 2007

Välkommen att besöka degerfors kyrka

Den är öppen alla dagar kl. 9.00-16.00

Vill du besöka kyrkan under annan tid eller ha personlig guide för bussresor och dylikt kan du beställa på

tfn. 0586-656 00
e-post: degerfors-nysunds.forsamling@svenskakyrkan.se

Här kan du läsa mer om Degerfors kyrka