Begravning

Begravningsgudstjänster hålls mestadels i Degerfors kyrka och i Nysunds kyrka.

Begravningar sker vanligen torsdagar kl 10:00 och fredagar kl. 10.00 och 13.00.
Prästen tar kontakt med anhöriga i god tid före begravningen. Gudstjänsten utformas i samråd med musiker, präst och den avlidnes anhöriga.  

Begravningsgudstjänst i annan församling inom Svenska kyrkan betalas av hemförsamlingen.

Minnesstund kan ordnas i Församlingshemmet. Läs mer om det här.

Tacksägelse hålls oftast söndagen efter begravning. Tacksägelse innebär att vi läser upp namnet på den avlidne, tänder ett ljus och ringer i kyrkklockorna. Inbjudan till tacksägelse skickas ut till anhöriga.   

Musiken vid begravningar kan variera väldigt mycket. Det finns en stomme bestående av såkallad ”ingångs och utgångsmusik” som oftast spelas på orgel men kan också vara pianomusik eller något annat. Namnet kommer sig av att man förr i tiden gick in under ingångsmusiken och ut under utgångsmusiken. 

Variationen är stor, vi tänker att musiken speglar våra liv, att den för många betyder otroligt mycket och att nästan alla har minnen kopplade till musik. I kyrkan och på begravningen kan vi framföra musik som varit viktig för den avlidne och/eller de anhöriga. I begravningsgudstjänsten finns det utrymme för två till tre psalmer. Under avskedstagandet, momentet då de närvarande får ta farväl vid kistan med blommor, spelas oftast stilla musik.

Inspelad musik
Vi har tillgång till Musikbanken och kan spela upp streamad musik. För att få tillgång till musik från Musikbanken behöver vi beställa den senast 5 dagar innan begravningsgudstjänsten.

Bårtäcke

finns att låna i Degerfors och Nysunds kyrka

Minnesstund

Det är viktigt att få vara tillsammans en stund, dela minnen med släkt och vänner i rofylld miljö.

Frågor vid begravning

Boka begravning mm
Telefon: 0586-656 00

Information angående gravplats, urnnedsättning mm kontakta:
Kyrkogårdsförvaltningen
tfn: 0586-656 30, vardagar kl. 10.00-12.00

policy för icke kyrkliga begravningar i degerfors-nysund församling

begravningsombud

i Degerfors-Nysunds församling är Iréne Tåkvist.

Vill du kontakta henne eller läsa mer:
Klicka här