Bårtäcke

finns att låna i Degerfors och Nysunds kyrka