Axplock av positiva händelser vecka 47

Svenska kyrkan unga vuxna, Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans unga röster har varit på läger i Finnåker 🥰 Sång, musik, lagtävlingar, lekar, skapande verksamhet och andakter i kapellet 😊 Vi ledare tackar alla för en rolig helg ❣
Svenska kyrkan unga vuxna, Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans unga röster har varit på läger i Finnåker 🥰 Sång, musik, lagtävlingar, lekar, skapande verksamhet och andakter i kapellet 😊 Vi ledare tackar alla för en rolig helg ❣
Svenska kyrkan unga vuxna, Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans unga röster har varit på läger i Finnåker 🥰 Sång, musik, lagtävlingar, lekar, skapande verksamhet och andakter i kapellet 😊 Vi ledare tackar alla för en rolig helg ❣
Svenska kyrkan unga vuxna, Svenska kyrkans unga och Svenska kyrkans unga röster har varit på läger i Finnåker 🥰 Sång, musik, lagtävlingar, lekar, skapande verksamhet och andakter i kapellet 😊 Vi ledare tackar alla för en rolig helg ❣
Snickargruppen har tillverkat så många fina saker som finns till försäljning på syföreningsauktionen