Arbetsutskottet 2

Johanna Svärd är ordförande och Lina Nilsson är sekreterare

Ledamöter i arbetsutskottet är:
Halvor Eriksson, Sylvia Landgren, Monica Mannberg, kyrkoherde

Ersättare i arbetsutskottet är:
Lars-Erik Karlsson, Gerd Johansson